Vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie účtovníctva pre spoločnosti pôsobiace na Slovensku (jednoduché a podvojné účtovníctvo). 

- peňažný denník, hlavná kniha, účtovná závierka, daňové priznanie k DPH, daň z motorových vozidiel, daňové priznanie k dani z príjmov.

Buchhaltung

Wir gewährleisten komplexe Buchführung für Gesellschaften, die in verschiedensten unternehmerischen Bereichen tätig sind. 

Accounting 

Accounting for companiesoperating in various business sectors.


 
Mzdy a personalistika 

Komplexné spracovanie mzdovej agendy:

- Zastupovanie na úradoch  (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Národný inšpektorát práce, Daňový úrad)

- Príprava pracovných zmlúv a iných dokumentov

Personalwesen und Lohnbuchhaltung 

Wir übernehmen Ihre gesamte Personalagenda:

- Vertretung vor den Behörden (Sozial- und Krankenversicherungskassen, Das Nationale Arbeitsinspektorat, Steueramt),

- Vorbereitung von Arbeitsverträgen und sonstigen Dokumenten.


Personnel and payroll

We will take care of your entire payroll agenda:

- Representation at the offices (Social Insurance Agency, National Labor Inspectorate, Tax Office),

- Preparation of contracts of employment and other documents.